Aanmeldformulier Buurtpreventie WhatsApp-groep Mensingeveld

Via dit formulier kunt u zich opgeven voor een whatsappgroep bij u in de Mensingeveld
Typ uw volledige naam.
Typ uw postcode.
Ongeldig email adres.
Typ uw telefoonnummer.
Indien noodzakelijk zullen wij contact met u opnemen
Invalid Input
Het verificatienummer zorgt ervoor dat kwaadwillende webrobots automatisch berichten versturen via een webformulier. Gelukkig zijn deze 'bots' niet in staat om een CAPTCHA verificatiecode te lezen en kunnen daarom ook geen misbruik maken om er spam mee te verzenden.
Verificatienummer Vernieuwen Invalid Input

U kunt zich ook aanmelden door een mail te sturen naar buurtpreventie@mensingeveldroden.nl vermeld in de mail uw naam, adres en mobiele telefoonnummer. Om mee te kunnen doen moet WhatsApp op de telefoon zijn geïnstalleerd.

Randvoorwaarden

  • Het initiatief om Whatsapp op te zetten en leden te werven ligt bij de wijkbewoners zelf. De politie en gemeenten kunnen de bewoners hierin ondersteunen.
  • Er moeten geen randzaken in de WhatsApp-groep worden gezet. Duidelijk moet zijn dat alleen zaken die direct betrekking hebben op veiligheid en verdachte situaties in de wijk in de WhatsApp terechtkomen. Dus niet: het doorgeven van een deur aan deur collecte of losliggende stoeptegels. Bij ‘vervuiling’ van de app bestaat de kans dat mensen de groep verlaten. Algemene meldingen vanuit de politie en meldingen over eerdere misdrijven horen eveneens niet in de WhatsApp thuis. Dit kan namelijk het veiligheidsgevoel verkleinen, omdat het gevoel kan ontstaan dat het onveilig is in een wijk terwijl dit objectief gezien meevalt. Uiteindelijk wordt hiermee het tegenovergestelde bereikt van waar de WhatsApp voor in het leven is geroepen. Bottomline: alleen acute meldingen waar bewoners op dat moment iets mee kunnen.
  • De initiatiefnemers kunnen zelf een aantal regels bepalen mbt de invulling zoals, minimale leeftijd deelname bepalen, het minimale aantal deelnemers voordat een nieuwe groep van start gaat, etc.