Buurtpreventie WhatsApp-groep Mensingeveld

Wat is WhatsApp?

WhatsApp is een gratis berichtenservice waarmee je jouw vrienden een tekstbericht stuurt. Zie het als het versturen van een sms'je, maar dan over het internet. Om te kunnen whatsappen is een mobiele internetverbinding of wifi nodig. Het programma heeft ook een groepsgespreks-functie, zodat je het berichtje naar meerdere mensen zendt. Wanneer deze antwoorden, krijgen alle mensen in de groep dit te lezen. Zo is er de mogelijkheid om snel en gemakkelijk foto’s, filmpjes en audio naar elkaar te versturen. (Lees meer via whatsapp.com )

Wat is Buurtpreventie

Buurtpreventie is het fysiek door bewoners van een woonwijk/buurt laten controleren op onregelmatigheden. Deze punten geven zij dan door aan onder andere de politie, brandweer, of andere instanties. Lopers zijn meestal herkenbaar gekleed en is geheel vrijwillig. (Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Buurtpreventie)

WhatsApp groepen Buurtpreventie

Bewoners door middel van WhatsApp groepen met elkaar verbinden en zo de veiligheid en leefbaarheid in de eigen woonomgeving verbeteren. Gefaciliteerd door gemeenten, beheerd door vrijwilligers.

WhatsApp is een veel krachtiger middel dan de buurtpreventie-oude stijl’, waarbij mensen op straat surveilleerden. Een WhatsApp-groep voor buurtpreventie is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.

Het doel van een WhatsApp-groep voor buurtpreventie is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.

Met het melden van verdachte situaties in een WhatsApp-groep voor buurtpreventie, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1300 buurten met een dergelijke WhatsApp-groep! In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald.

WABP bij Omroep West

Alert: Whatsapp buurtpreventie