Het bestuur

Voorlopige samenstelling bestuur:

  • Voorzitter:  P. Leeflang
  • Secretaris: J. van der Hoek
  • Penningmeester: H. Bogaard
  • Leden: J. van der Weijden / T. Bogaard
  • Website: A. Peletier

WiN voor elkaar

MensingeLandgoed