Werkzaamheden inrit Kamplaan Groningerstraat

De inrit Kamplaan- Groningerstraat is met ingang van 6 maart afgesloten voor verkeer. De tijdelijke inritconstructie wordt vervangen voor een constructie met beton en kan vergeleken worden met de inrit naar de Schoolstraat.  
De uitvoerder heeft laten weten dat de werkzaamheden 4 weken gaan duren tot ongeveer 7 april. De onzekere factor is het weer, vandaar dat er een uitloop is tot Pasen. Dit jaar op 17 april.
Mocht u een andere route door de wijk nemen om bijvoorbeeld de Groningerstraat te bereiken dan willen wij u er graag op attenderen dat er voor de gehele wijk een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur geldt.