Omgevingsvisie 2030

Logo*Natuurlijk Samen Doen

Praat mee over jouw ideale leefomgeving in 2030!

Hoe ziet ons dorp en omgeving eruit in 2030? Welke ontwikkelingen staan ons te wachten?

Omgevingsvisie 2030

De gemeente gaat dit jaar samen met haar inwoners een omgevingsvisie opstellen. Hierin staat het toekomstbeeld van de gemeente centraal. Diverse onderwerpen zoals wonen, werken, recreëren komen hierin aan de orde. En daarnaast zal het gaan over voorzieningen, veiligheid, samen leven, netwerken, meedoen, etc.

Kernwaarden

Om de omgevingsvisie te kunnen maken, gaan we uit van onze kernwaarden. Dit zijn Leefbaar, Ondernemend, Groen, Duurzaam en Transparant.

Op onderstaande afbeelding staat, welke onderwerpen per kernwaarde aan de orde kunnen komen:

Kernwaarden

Dorpsavonden

De gemeente organiseert dorpsavonden om in gesprek te gaan met inwoners over wat zij belangrijk vinden. De uitkomsten van de gesprekken gebruiken we om in de omgevingsvisie het toekomstbeeld van onze gemeente, ons dorp, onze leefomgeving te schetsen.

De dorpsavonden zijn op onderstaande data en locaties:

dorpsavonden