Nieuwsbericht vanuit het bestuur “Wijkvereniging Mensingeveld”

Het is alweer enige tijd geleden dat het bestuur tijdens de oprichtingsvergadering in het gemeentehuis groen licht kreeg van de aanwezigen om officieel van start te gaan. In de tussentijd is er achter de schermen heel veel gebeurd en van een aantal zaken willen wij u graag op de hoogte brengen.

Ondertussen telt de wijkbelangenvereniging 62 leden. Een mooi aantal om mee te beginnen, maar we missen ook nog een heleboel bewoners van de wijk. Binnenkort zullen alle bewoners die nog geen lid zijn persoonlijk benaderd gaan worden en een brief ontvangen met daarin de vraag om alsnog lid te gaan worden.

De reeds aangemelde leden hebben op hun aanmeldingsformulier aangegeven wat de verbeterpunten zijn voor de wijk Mensingeveld. Al deze verbeterpunten zijn doorgenomen en verwerkt in een overzicht. Bovenaan bij de verbeterpunten staat “Groen en bestrating”. Met name het onderhoud van de wegen, de trottoirs en de bomen wordt door veel bewoners gezien als ergernis en als onveilig ervaren.

Op de tweede plaats wordt de hangjeugd genoemd. Hierover zijn in de afgelopen periode veel gesprekken geweest met, onder anderen, de politie. Zoals u wellicht heeft gemerkt is er door de politie extra gesurveilleerd. Helaas is het probleem nog niet opgelost en blijft het onze aandacht houden.

Een aantal bewoners heeft ook suggesties aangedragen met betrekking tot de verbeterpunten. Hier gaan we zeker iets mee doen.

Het doet ons goed om te lezen dat een groot gedeelte van de bewoners ook geen verbeterpunten weet te noemen. Maar liefst 17% van de aangemelde leden is tevreden over het woonklimaat van Mensingeveld.

Naar aanleiding van de door u aangedragen verbeterpunten hebben we gemeend om met drie werkgroepen te gaan starten, te weten “Groen en Bestrating”, Verkeer en Vervoer en veiligheid en Sociaal Wijkbeheer. Een aantal bewoners heeft aangegeven graag zitting te willen nemen in de bovenstaande werkgroepen. Zij zullen hiervoor binnenkort benaderd gaan worden.

Mocht u nieuwsgierig zijn naar het volledige overzicht van de verbeterpunten en de daarbij behorende suggesties, dan kunt u klikken op onderstaand document.

Ook aan de website wordt hard gewerkt. We doen ons best om de website te vullen met relevante informatie over bijvoorbeeld de werkgroepen. Binnenkort kunt u ons ook mailen.