Werkgroep
Veiligheid

Veiligheid WHatsApp
De werkgroep richt zich op alle zaken die betrekking hebben op de veiligheid en het gevoel van veiligheid van de wijkbewoners, vervoer in en door de wijk alsmede het creëren en waarborgen van veilige verkeerssituaties. Zij is hiermee aanspreekpunt voor de wijk.
De werkgroep fungeert tevens, namens de wijk, als aanspreekpunt èn gesprekspartner van instanties als de Gemeente en de Politie en zij streeft ernaar betrokken te worden bij en inspraak te krijgen in toekomstige plannen en maatregelen.

Werkgroep
Groen en Bestrating

Groen en Bestrating
De werkgroep richt zich op alle zaken die betrekking hebben op de groen en bestrating in Mensingeveld. Onze wijk is een groene wijk, wat heel prettig is, maar ook veel onderhoud vergt. De bestrating van de wegen en trottoirs in onze wijk zijn ook een zorgpunt van onze werkgroep.
De werkgroep fungeert tevens, namens de wijk, als aanspreekpunt èn gesprekspartner van instanties als de Gemeente en zij streeft ernaar betrokken te worden bij en inspraak te krijgen in toekomstige plannen en maatregelen.

Burgernet

provdrenthe

veiligbereikbaardrenthe black

Politie politie telefoons
wapen NoordenveldGemeentewijzerLogo NoordenveldSMA-NoordenveldKunst en CultuurWelzijn in Noordenveld

Weer in ons dorp

Mensingeveld - Street view